Informacja – 22.12.2017

Zakończenie sezonu w piątek 22.12.2017 o godz. 18.30 na przystani klubowej.
Serdecznie Zapraszamy!

Za Zarząd,

Wojciech Tadeuszak