Komunikat – 12.10.2020

Na podstawie Statutu, Zarząd Poznańskiego Towarzystwa Wioślarzy „Tryton”, zwołuje
Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Towarzystwa
na dzień 12.10.2020r. (poniedziałek)
– na godz. 18.00 w pierwszym terminie, oraz
– na godz. 18.30 w drugim terminie (uchwały podjęte podczas Walnego Zebrania Członków, które odbywa się w drugim terminie są prawomocne bez względu na liczbę osób uczestniczących).

Obecność członków obowiązkowa. Niniejszy komunikat wywieszony jest na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej, na profilu Facebooka oraz poprzez powiadomienie komunikacją elektroniczną.

Ze sportowym pozdrowieniem,

Wojciech Tadeuszak