Komunikaty

Komunikat – 25.05.2023

Na podstawie postanowień statutu Poznańskiego Towarzystwa
Wioślarzy , Zarząd Poznańskiego Towarzystwa Wioślarzy „Tryton”
zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawcze członków Towarzystwa
na dzień 10.06.2023 (sobota):

  • na godz. 9.45 w pierwszym terminie , oraz
  • na godz. 10.00 w drugim terminie.

W zebraniu uczestniczyć mogą członkowie opłacający składki , młodzież powyżej 16 lat , oraz członkowie honorowi, Obecność członków obowiązkowa.

Niniejszy komunikat wywieszony jest na tablicy ogłoszeń , na stronie
internetowej oraz poprzez powiadomienie komunikacją elektroniczną.

Za Zarząd PTW Tryton
Prezes Zarządu
Wojciech Tadeuszak

Komunikat – 7.06.2022

Na podstawie postanowień statutu Poznańskiego Towarzystwa
Wioślarzy,  Zarząd Poznańskiego Towarzystwa Wioślarzy „Tryton”
zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawcze członków Towarzystwa na
dzień 25.06.2022 (sobota ) na godz.10.00 w pierwszym terminie , oraz
na godz.10.15 w drugim terminie. Obecność członków obowiązkowa.
Niniejszy komunikat wywieszony jest na tablicy ogłoszeń , na stronie
internetowej oraz poprzez powiadomienie komunikacją elektroniczną.

Zarząd
PTW Tryton

Komunikat – 28.08.2021

Zarząd Poznańskiego Towarzystwa Wioślarzy „Tryton” zawiadamia, że w dniu 28.08.2021 – sobota odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze z działalności w 2020r o godz. 10.00 – pierwszy termin i godz. 10.15 drugi termin.

Niniejszy komunikat zamieszczony będzie na stronieinternetowej PTW Tryton oraz wywieszony na tablicy ogłoszeńw pomieszczeniu klubu.

Za Zarząd
Prezes Zarządu,

Wojciech Tadeuszak

Komunikat – 12.10.2020

Na podstawie Statutu, Zarząd Poznańskiego Towarzystwa Wioślarzy „Tryton”, zwołuje
Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Towarzystwa
na dzień 12.10.2020r. (poniedziałek)
– na godz. 18.00 w pierwszym terminie, oraz
– na godz. 18.30 w drugim terminie (uchwały podjęte podczas Walnego Zebrania Członków, które odbywa się w drugim terminie są prawomocne bez względu na liczbę osób uczestniczących).

Obecność członków obowiązkowa. Niniejszy komunikat wywieszony jest na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej, na profilu Facebooka oraz poprzez powiadomienie komunikacją elektroniczną.

Ze sportowym pozdrowieniem,

Wojciech Tadeuszak

Komunikat – 23.06.2018

Na podstawie Statutu, Zarząd Poznańskiego Towarzystwa Wioślarzy „Tryton”, zwołuje
Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Towarzystwa
na dzień 23.06.2018r. (sobota)
– na godz. 9.30 w pierwszym terminie, oraz
– na godz. 10.00 w drugim terminie (uchwały podjęte podczas Walnego Zebrania Członków, które odbywa się w drugim terminie są prawomocne bez względu na liczbę osób uczestniczących).

Obecność członków obowiązkowa.
Niniejszy komunikat wywieszony jest na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej, na profilu Facebooka oraz poprzez powiadomienie komunikacją elektroniczną.

Za Zarząd,

Wojciech Tadeuszak

Komunikat – 20.06.2017

Na podstawie Statutu, Zarząd Poznańskiego Towarzystwa Wioślarzy „Tryton”, zwołuje
Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Towarzystwa
na dzień 20.06.2017r (wtorek)
– na godz. 13.30 w pierwszym terminie, oraz
– na godz. 14.00 w drugim terminie (uchwały podjęte podczas Walnego Zebrania Członków, które odbywa się w drugim terminie są prawomocne bez względu na liczbę osób uczestniczących).

Obecność członków obowiązkowa.
Niniejszy komunikat wywieszony jest na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej, na profilu Facebooka oraz poprzez powiadomienie komunikacją elektroniczną.

Za Zarząd,

Wojciech Tadeuszak

Komunikat – 24.06.2015

Na podstawie Statutu, Zarząd Poznańskiego Towarzystwa Wioślarzy „Tryton”, zwołuje
Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Towarzystwa
na dzień 24.06.2015r (środa)
– na godz.14.00 w pierwszym terminie , oraz
– na godz.14.15 w drugim terminie (uchwały podjęte podczas Walnego Zebrania Członków, które odbywa się w drugim terminie są prawomocne bez względu na liczbę osób uczestniczących).

Obecność członków obowiązkowa.
Niniejszy komunikat wywieszony jest na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej, na profilu Facebooka oraz poprzez powiadomienie komunikacją elektroniczną.

Za Zarząd,

Wojciech Tadeuszak

Komunikat – 28.08.2021

Zarząd Poznańskiego Towarzystwa Wioślarzy „Tryton” zawiadamia, że w dniu 28.08.2021 – sobota odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze z działalności w 2020r o godz. 10.00 – pierwszy termin i godz. 10.15 drugi termin.

Niniejszy komunikat zamieszczony będzie na stronieinternetowej PTW Tryton oraz wywieszony na tablicy ogłoszeńw pomieszczeniu klubu.

Za Zarząd
Prezes Zarządu,

Wojciech Tadeuszak