Komunikat – 7.06.2022

Na podstawie postanowień statutu Poznańskiego Towarzystwa
Wioślarzy,  Zarząd Poznańskiego Towarzystwa Wioślarzy „Tryton”
zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawcze członków Towarzystwa na
dzień 25.06.2022 (sobota ) na godz.10.00 w pierwszym terminie , oraz
na godz.10.15 w drugim terminie. Obecność członków obowiązkowa.
Niniejszy komunikat wywieszony jest na tablicy ogłoszeń , na stronie
internetowej oraz poprzez powiadomienie komunikacją elektroniczną.

Zarząd
PTW Tryton