Komunikat – 25.05.2023

Na podstawie postanowień statutu Poznańskiego Towarzystwa
Wioślarzy , Zarząd Poznańskiego Towarzystwa Wioślarzy „Tryton”
zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawcze członków Towarzystwa
na dzień 10.06.2023 (sobota):

  • na godz. 9.45 w pierwszym terminie , oraz
  • na godz. 10.00 w drugim terminie.

W zebraniu uczestniczyć mogą członkowie opłacający składki , młodzież powyżej 16 lat , oraz członkowie honorowi, Obecność członków obowiązkowa.

Niniejszy komunikat wywieszony jest na tablicy ogłoszeń , na stronie
internetowej oraz poprzez powiadomienie komunikacją elektroniczną.

Za Zarząd PTW Tryton
Prezes Zarządu
Wojciech Tadeuszak