admin

Program warsztatów – 12-15.07.2018

Program spotkania szkoleniowo – integracyjnego o charakterze sportowym pod nazwą „Warsztaty Wioślarskie Miast Partnerskich Poznań – Hanower”.

12 lipca 2018 (czwartek)– Przyjazd do Poznania i zakwaterowanie. (Hotel Ibis Poznań Stare Miasto, Przystań Klubowa PTW Tryton).
13 lipca 2018 (piątek)– Do południa: Trening – Spływ/Trening wioślarski na rzece Warcie
– prowadzący Łukasz Kaczmarek.
Po południu: Trening na łodziach wyczynowych Tor Wioślarski MALTA w Poznaniu
– prowadzący Artur Filipek.
Wieczorem – ognisko integracyjne na Przystani PTW Tryton.

14 lipca 2018 – Start w Regatach „OTWARTE REGATY MŁODZIKÓW I MIĘDZYNARODOWE MASTERS POZNAŃ”.
TERMIN I MIEJSCE REGAT Regaty odbędą się w dniu 14,15 lipca 2018 r. roku w Poznaniu – tor regatowy Malta.
– alternatywnie treningi wioślarskie na przystani PTW Tryton Poznań.

Po Południu – Zwiedzanie Miasta.

15 lipca 2018 – Start w Regatach „OTWARTE REGATY MŁODZIKÓW I MIĘDZYNARODOWE MASTERS POZNAŃ”.
– alternatywnie treningi wioślarskie na przystani PTW Tryton Poznań.

Po Południu – wyjazd do domu.

Jarosław Różycki

Komunikat – 23.06.2018

Na podstawie Statutu, Zarząd Poznańskiego Towarzystwa Wioślarzy „Tryton”, zwołuje
Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Towarzystwa
na dzień 23.06.2018r. (sobota)
– na godz. 9.30 w pierwszym terminie, oraz
– na godz. 10.00 w drugim terminie (uchwały podjęte podczas Walnego Zebrania Członków, które odbywa się w drugim terminie są prawomocne bez względu na liczbę osób uczestniczących).

Obecność członków obowiązkowa.
Niniejszy komunikat wywieszony jest na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej, na profilu Facebooka oraz poprzez powiadomienie komunikacją elektroniczną.

Za Zarząd,

Wojciech Tadeuszak

Informacja – 22.12.2017

Zakończenie sezonu w piątek 22.12.2017 o godz. 18.30 na przystani klubowej.
Serdecznie Zapraszamy!

Za Zarząd,

Wojciech Tadeuszak

Komunikat – 20.06.2017

Na podstawie Statutu, Zarząd Poznańskiego Towarzystwa Wioślarzy „Tryton”, zwołuje
Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Towarzystwa
na dzień 20.06.2017r (wtorek)
– na godz. 13.30 w pierwszym terminie, oraz
– na godz. 14.00 w drugim terminie (uchwały podjęte podczas Walnego Zebrania Członków, które odbywa się w drugim terminie są prawomocne bez względu na liczbę osób uczestniczących).

Obecność członków obowiązkowa.
Niniejszy komunikat wywieszony jest na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej, na profilu Facebooka oraz poprzez powiadomienie komunikacją elektroniczną.

Za Zarząd,

Wojciech Tadeuszak

Komunikat – 24.06.2015

Na podstawie Statutu, Zarząd Poznańskiego Towarzystwa Wioślarzy „Tryton”, zwołuje
Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Towarzystwa
na dzień 24.06.2015r (środa)
– na godz.14.00 w pierwszym terminie , oraz
– na godz.14.15 w drugim terminie (uchwały podjęte podczas Walnego Zebrania Członków, które odbywa się w drugim terminie są prawomocne bez względu na liczbę osób uczestniczących).

Obecność członków obowiązkowa.
Niniejszy komunikat wywieszony jest na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej, na profilu Facebooka oraz poprzez powiadomienie komunikacją elektroniczną.

Za Zarząd,

Wojciech Tadeuszak

Komunikat – 28.08.2021

Zarząd Poznańskiego Towarzystwa Wioślarzy „Tryton” zawiadamia, że w dniu 28.08.2021 – sobota odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze z działalności w 2020r o godz. 10.00 – pierwszy termin i godz. 10.15 drugi termin.

Niniejszy komunikat zamieszczony będzie na stronieinternetowej PTW Tryton oraz wywieszony na tablicy ogłoszeńw pomieszczeniu klubu.

Za Zarząd
Prezes Zarządu,

Wojciech Tadeuszak